Radca Prawny Dagmara Wierzchowska

dagmara wierzchowska

Radca Prawny Dagmara Wierzchowska jest Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim. W trakcie odbywania studiów, w ramach programu Sokrates – Erasmus ukończyła cząstkowe studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oradei w Rumunii. 

Radca prawny Dagmara Wierzchowska swoje doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów na stażach w sądach różnych instancji, jak i w urzędach oraz za granicą na stażu w kancelarii prawnej zajmującej się roszczeniami odszkodowawczymi w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów radca prawny Dagmara Wierzchowska zdobywała doświadczenie praktyczne w zawodzie prawnika podczas pracy w kancelariach prawnych, firmach, a także w urzędach na terenie Polski, wówczas pogłębiała wiedzę z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, prawa rzeczowego, a także gospodarczego, z naciskiem na problematykę prawa spółek handlowych. 

Radca prawny Dagmara Wierzchowska odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, którą ukończyła złożonym egzaminem radcowskim 

Świadczenie usług prawnych w ramach własnej kancelarii prawnej, radca prawny Dagmara Wierzchowska rozpoczęła zaraz po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych, z głównym naciskiem na specjalizację w dziedzinie: 

  • dochodzenia roszczeń w procesie cywilnym, w tym odszkodowań oraz zadośćuczynień,
  • prawa rzeczowego – zasiedzenia, uwłaszczenia, eksmisje,
  • prawa rodzinnego – rozwody i roszczenia alimentacyjne,
  • prawa gospodarczego – od dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, po prowadzenie spraw sądowych o zapłatę, z tytułu odpowiedzialności członka zarządu.

Radca prawny Dagmara Wierzchowska podejmuje się również prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, po stronie pracowników, pracodawców, emerytów i rencistów.