Prawo administracyjne Tarnów

Radca prawny – prawnik Dagmara Wierzchowska w ramach prowadzonej kancelarii prawnej świadczy osobom zainteresowanym usługi z zakresu szeroko pojętych spraw administracyjnych w tym:

  • sporządzanie odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie zażaleń od postanowień,
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienia postępowania administracyjnego,
  • reprezentacja na etapie postępowania administracyjnego, toczącego się przed organami I i II instancji,
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych (Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny) oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

Kancelaria Radcy Prawnego zajmuje się również świadczeniem usług z zakresu prawa celnego. W przedmiotowym zakresie usług, radca prawny Dagmara Wierzchowska współpracuje z podmiotem specjalizującym się w tej właśnie dziedzinie, posiadającym wieloletnie doświadczenie praktyczne - http://www.biuro-akcyza.pl/.