Usługi prawne Tarnów

Radca Prawny Dagmara Wierzchowska poleca swoje usługi podmiotom gospodarczym w zakresie stałej lub doraźnej obsługi prawnej, w tym analizę i przygotowanie projektów umów, pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się doraźnie problemów prawnych, pomoc przy windykacji należności i rozwiązywaniu na bieżąco sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  w tym występowanie przed sądami oraz urzędami w charakterze pełnomocnika. Kancelaria świadczy również pomoc prawną indywidualnie zgłaszającym się osobom fizyczny, w wybranej przez nie dziedzinie prawa. Staramy się zawsze przedstawić w sposób rzetelny sposób rozwiązania zgłaszanego przez klienta zagadnienia prawnego i zapewnić fachowe wsparcie w jego rozwiązaniu.