Prawo cywilne Tarnów

Kancelaria radcy prawnego Dagmary Wierzchowskiej podejmuje się doradztwa, sporządzania pism procesowych, a także reprezentacji klienta przed sądem dotyczących:

 • prowadzenia spraw o zapłatę, w tym sporządzania pozwów w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umów, umów przedwstępnych, dochodzenia wykonania umowy,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • skargi pauliańskiej,
 • prowadzenia spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • prowadzenia postępowania windykacyjnego,
 • prowadzenia spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o zasiedzenie, uwłaszczenie, o zniesienie współwłasności, a także podział majątku wspólnego po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej 
 • prowadzenia spraw o eksmisję,
 • prowadzenia spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
 • prowadzenia spraw o zachowek,
 • prowadzenia spraw o dział spadku, zapis, polecenie,
 • prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności testamentu,
 • prowadzenia spraw o uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Kancelaria prawna podejmuje się również sporządzania i negocjowania umów cywilnoprawnych (takich jak sprzedaż, zlecenie, dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy i inne) z uwzględnieniem potrzeb Klienta i należytym zabezpieczeniem jego interesów.