Prawo gospodarcze Tarnów

Kancelaria radcy prawnego podejmuje się nie tylko prowadzenia indywidualnych spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale i kompleksowej obsługi przedsiębiorców świadczonej w ich siedzibie. 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw związanych z:

  • rejestrowaniem podmiotów gospodarczych spółek, stowarzyszeń, fundacji,
  • likwidacją podmiotów gospodarczych spółek, stowarzyszeń, fundacji,
  • sporządzaniem wniosków do rejestrów, w tym KRS,
  • sporządzaniem projektów umów spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej, spółki zoo, spółki akcyjnej,
  • sporządzaniem uchwał organów spółek handlowych,
  • analizą i sporządzaniem umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • sporami między spółkami a członkami organów, wyłączeniem wspólnika, zaskarżaniem uchwał zgromadzenia wspólników,
  • odpowiedzialności członka zarządu,
  • pozwy o zapłatę należności z umów oraz windykacja należności