Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Tarnów

Radca prawny Dagmara Wierzchowska zajmuje się pomocą prawną dotyczącą, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych polegającą na sporządzaniu pism i pozwów w sprawach pracowniczych, zastępstwa procesowego w sprawach sądowych zarówno wobec pracowników, jak i pracodawców w tym:

  • spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • uznania bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
  • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy. 

Radca prawny Dagmara Wierzchowska sporządza pisma i prowadzi sprawy związane z odwołaniami od decyzji organów rentowych w przedmiocie emerytur oraz rent.