Prawo rodzinne Tarnów

Kancelaria prawna oferuje klientom pomoc i wsparcie prawne z zakresu prawa rodzinnego, które obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie spraw o rozwód oraz separację (zarówno z żądaniem ustalania winy jak i bez orzekania o winie)
  • prowadzenie spraw o zasądzenie alimentów, o podwyższenie lub obniżenie alimentów,
  • prowadzenie spraw o uchylenie/wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
  • prowadzenie spraw o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • prowadzenie spraw o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
  • prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • dochodzenie od współmałżonka środków utrzymania rodziny,
  • prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi.